Sprawy regionalne

Naprzeciwko Pałacu Zamoyskich przy ulicy Akademickiej, na Starym Mieście w Zamościu znajduje się pomnik Jana Zamoyskiego, który został zaprojektowany w Krakowie przez profesora Akademii Sztuk Pięknych Mariana Koniecznego

Na trasie Przemyśl-Sanok, w pobliżu przeprawy przez San, położony jest zamek w Krasiczynie. Gościli w nim królowie polscy: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II. Zamek i dobra krasiczyńskie dziedziczyli : Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy, Pinińscy i Sapiehowie. W chwili obecnej doszło do utworzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej.

W niedzielę w miejscowości Łapiguz rolnicy z gminy Zamość dziękowali za udane zbiory.

Dożynki rozpoczął kolorowy korowód w którym sołectwa gminy zaprezentowały piękne wieńce i chleby.

Impreza była świętem, które mieszkańcy corocznie doceniają swoją obecnością.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współudział a organizatorom składamy serdeczne podziękowania

 

004dozynki01.01.19
002dozynki01.01.19
001dozynki-01.01.19
003dozynki01.01.19