iamb4b728x90px

 

nowosielce3

golbalux2

„Solidarność” hasło krzyczane przez tłumy oznaczające jedność w walce o wolność w czasach komunistycznego ucisku i terroru.

Czterdzieści lat temu cieszyliśmy się ze zwycięstwa, bo Porozumienia Sierpniowe 80 roku były faktycznie zwycięstwem Polaków nad komunistyczną władzą.

Powstanie NSZZ(Niezależny Samorządny Związek Zawodowy) „Solidarność” w głównej mierze miało na celu obronę praw pracowniczych oraz było wyrazem sprzeciwu wobec brutalnych represji bohaterów –zwykłych ludzi, księży a także żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących w obronie ojczyzny.

Oficjalnie związek NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. „Solidarność”, która połączyła ówczesne społeczeństwo okazała się tak silna, iż mimo licznych represji działaczy oraz brutalnych pacyfikacji strajków, do 1989 r.

NSZZ „Solidarność” była jednym z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i komunizmowi.

Wiadomości Lubelskie